Henkilöstön vahvuudet strategisena voimavarana!

Valmennus

Olen toteuttanut esihenkilöiden valmennuksia sekä henkilökohtaista sparrausta niin esihenkilöille kuin johdolle. Minulla on kokemusta esihenkilötyöstä, johtoryhmätyöskentelystä ja HR Managerin tehtävistä.

Voisin olla apuna mm. seuraavissa teemoissa:

- yksilön/organisaation vahvuuksien tunnistaminen
- esihenkilötyö
- asiantuntijasta esihenkilöksi
- työn ja yksityiselämän tasapaino
- vaativa työ pikkulapsiarjessa
- ruuhkavuodet
- itsensä johtaminen
- oman osaamisen tunnistaminen
- ammatillisten vaihtoehtojen pohtiminen
- yrittäjäksi ryhtyminen

Coaching

Valmistun Certified Business Coachiksi lokakuussa 2023. 

Mitä coaching on?
Ratkaisu- ja tavoitekeskeistä valmennusta. Keskeistä on coachattavan kykyjen optimointi, oivalluttaminen ja toimintaan ohjaaminen. Oleellista on uuden ajattelun synnyttäminen sekä ideoiden ja oivallusten vieminen käytäntöön.


HR- ja johtamiskonsultointi

Osaamis- ja vahvuusalueitani ovat mm.
- Esihenkilötyö
- Henkilöjohtaminen
- Muutosjohtaminen
- Työhyvinvointi ja henkilöstön kehittäminen

Toimin Accountorin kumppanikonsulttina.

"Yllättävää kyllä, jo kolmen tapaamisen mentorointipaketti Sadun kanssa auttoi viemään muutosvaiheessa olevaa elämäntilannettani kokonaisuudessaan eteenpäin sekä vahvisti valitsemiani suuntia tuoden konkretiaa ja oivalluksia. Intensiivisissä ja vastavuoroisessa sessioissa nautin asioiden äärelle pysähtymisestä ja tarkkanäköisestä dialogista. Riitti, että tulin paikalle avoimin mielin omana itsenäni, ja jokainen kerta oli kuin hyvän matkan merkittävä pysähdyspaikka, joka muuttaa omaa käsitystä itsestä ja maailmasta. Sadun ammattitaito, persoona ja kyky kohdata toinen ihminen sekä läsnäolo loivat innostavan ilmapiirin, jossa voi keskittyä pohtimaan asioita tämän hetken konkreettisin toimin tai toisaalta maalaamaan isoa kuvaa tulevaisuuteen."

- Tiina


Ota yhteyttä!

Lähetä sähköpostia tai soita!

Satu Grönberg
satu.gronberg@vahvuuksin.fi
Puh. 040 536 9898